DEŽURNI VODOINSTALATER SPLIT
NAZOVITE    099 4545 001
22.12.2016

Ispitivanje puknuća vodovodnih instalacija

lokatori za ispitivanje dubljih instalacija,trasiranje podzemnih komunalnih vodova

Lokatori su izuzetno korisni prilikom lociranja trase kanalizacije!

lociranje-cjevovoda-split

Koristimo lokatore za ispitivanje dubljih instalacija kao i za pronalazak i lociranje trase vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda ispod zemlje.

Koristimo profesionalne lokatore za lociranje sondi, kamera, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija i ostalih podzemnih instalacija. Svi uređaji koriste jednu ili dvije 3D antene sa kojima se omogućuje brzo i jednostavno lociranje uz praćenje mape i signala na ekranu lokatora.

Linijski odašiljač se spaja na cijev ili kabel kako bi odašiljao frekvenciju. Podesimo odašiljač na određenu frekvenciju i započnemo sa slanjem frekvencije. Ovaj način se zove aktivno lociranje. Više snage – lociranje većih udaljenosti. Više frekvencija – odabir bolje frekvencije za različite namjene. Veća interna antena – bolji odabir za indukcijski način rada.

U mogućnosti smo vam pružiti uslugu lociranje trase kabela ispod zemlje i automatsko raspoznavanje vrste kabela.
Lociranje i trasiranje podzemnih komunalnih vodova, pronalazak i lociranje točnog mjesta šahti i septičkih jama te izrada eleborata i nacrta vodova!